GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI - ankieta dla mieszkańców miasta Jordanów

Zbieranie wyników zostało zakończone.

 • 1 strona

 • Szanowni Państwo,
  poniższa ankieta służy poznaniu Państwa opinii i jest anonimowa. Bardzo prosimy o udzielenie szczerych odpowiedzi. Pozwolą one Urzędowi Miasta przygotować Program Rewitalizacji, dzięki któremu będzie można zmienić wskazane przez mieszkańców miejsca Jordanowa oraz rozwiązać ważne problemy żyjących tu ludzi.
  To mieszkańcy powinni decydować o tym, jak pozyskane przez miasto środki, będą wydatkowane na rzecz zmian w mieście. Chcemy wiedzieć co i gdzie, zdaniem mieszkańców, należy zmienić.
  W związku z powyższym prosimy Państwa o wypełnienie ankiety.
 • 1. PŁEĆ

 • 2. WIEK

 • 3. MIESZKAM W JORDANOWIE

 • 2 strona

 • 4. Proszę wskazać jakich miejsc, Pana/Pani zdaniem, brakuje w Jordanowie.

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 5. Dla jakich grup społecznych brakuje miejsc, w których mogą spędzać czas wolny?

  Można zaznaczyć co najwyżej 3 odpowiedzi.
 • 6. Dla jakich grup społecznych nie istnieje oferta spędzania czasu wolnego lub jest zdecydowanie niewystarczająca?

  Można zaznaczyć co najwyżej 3 odpowiedzi.
 • 3 strona

 • 7. Proszę wskazać jakie problemy, związane z jakością życia, odczuwają mieszkańcy Jordanowa.

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 8. Główne problemy społeczne mieszkańców miasta to:

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 9. Które z problemów wymienionych w pytaniach 7 i 8 uważa Pan/Pani za najistotniejsze dla Jordanowa? *

 • 4 strona

 • 10. Jakim określeniem opisał(a)by Pan/Pani atmosferę społeczną w mieście?

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 11. Czy, Pana/Pani zdaniem, mieszkańcy Jordanowa angażują się społecznie?

 • 5 strona

 • 12. Jakie rodzaje działań dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie miasta wydają się Pani/Panu adekwatne dla wzrostu przedsiębiorczości w Jordanowie?

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 13. Które miejsca miasta, Pana/Pani zdaniem, powinny w pierwszej kolejności ulec zmianie? *

  Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi i napisać w jednym zdaniu uzasadnienie wyboru.
  Można zaznaczyć co najwyżej 3 odpowiedzi.
 • 14. Czy widzą Państwo potrzebę i są gotowi zaangażować swój czas w konsultacje społeczne – rozmowę z władzami miasta - na temat rozwoju miasta?

Zbieranie wyników zostało zakończone.

Ładowanie...